For Norsk Schipperke klubb

Anne Marie Rulnes, Bøvegen 184 3810 Gvarv, mobil 992 47 316, e-post: boeffie@outlook.com